Tv als een Panenka: een vermetel schot op doel, een penalty met lef en fijngevoeligheid

Review: Waarom Wachten

★ ★ ★ ★

De Standaard

Review: Een Jaar Op Zee

“Zo slecht als Wim Lybaert kan vissen, zo goed kan hij televisie maken”

★★★★ De Standaard

Review: De Jaren 80 Voor Tieners

“Een streepje gemoedsrust voor de woelige tijden vandaag”

Het Nieuwsblad

"Reality tv zonder hijgerig voyeurisme"

Therapie

Tax Shelter

Fiscaal optimaliseren kan via Tax Shelter.
Voor meer info, klik hier.